Högt blodtryck

Här kan du finna information om högt blodtryck, vilket ger dig svar på varför man får högt blodtryck och vad det kan leda till, hur man vet om man har det och vad man kan göra om man fått det.

Högt blodtryck, eller hypertoni som är den medicinska termen, är ett tillstånd där det artäriella blodtrycket är höjt. Har man högt blodtryck kan det skada kroppens blodkärl och ge åderförkalkning. Det kan i sin tur ge andra sjukdomar som stroke, hjärtinfark, hjärtsvikt och kronisk njursvikt. Det minskar också medellivslängden.

Normalt så varierar blodtrycket i kroppen beroende på ansträngning. Vid vila är blodtrycket lägre än vid aktivitet.

Normalt mäter man blodtrycket vid vila för att se hur högt det är.

Normalt blodtryck ska ligga under 120/80 mmHg, ligger det under 90/60 mmHg är det onormalt lågt blodtryck eller hypotoni.

Det finns tre stadier av högt blodtryck:

 • Prehypertoni: mer än 120/80 mmHg
 • Hypertoni : mer än 140/90 mmHg
 • Hypertoni 2: mer än 160/100 mmHg

Hur du vet varför högt blodtryck uppstår

Vad är orsaker till högt blodtryck? Anledningen till att man får förhöjt blodtryck är flera. Det går oftast inte att hitta en ensam orsak. Och det är olika från person till person hur blodtrycket påverkas av de olika faktorerna.

Faktorer som ökar risken för högt blodtryck är bl.a. ärftlighet, övervikt, stress, matvanor och om man dricker mycket alkohol. Att drabbas av högt blodtryck är också vanligare ju äldre man blir.

Hur du vet om du har högt blodtryck

Det är genom symptomen som man märker av att något är fel med kroppen. Högt blodtryck ger knappt några symptom så det kan vara svårt att märka att man har högt blodtryck. Symptom som man kan märka av är huvudvärk och trötthet.

Eftersom det är svårt att märka att att man har drabbats av högt blodtryck är det viktigt att regelbundet mäta blodtrycket för att upptäcka om det är högt. Mäta blodtrycket kan man göra på vissa apotek och på vårdcentralen.

Vad du ska göra om du har högt blodtryck

Eftersom högt blodtryck kan skada kroppens blodkärl och ge åderförkalkning, och det i sin tur kan leda till stroke, hjärtinfark, hjärtsvikt och kronisk njursvikt, så vill man behandla högt blodtryck och minska riskerna att drabbas av dessa besvär.

Om du har högt blodtryck så är det i två saker du kan göra:

 • Livsstilsförändringar
 • Medicinering

Ofta gör man först livsstilsförändringar och sedan om det inte är tillräckligt eller om det finns vissa riskfaktorer så gör man även medicinering.

Livsstilsförändringar handlar om att se över och kanske göra förändringar i kosten, det handlar om att minska sitt saltintag, att motionera, att minska på alkoholkonsumtionen, och att sluta röka om man gör det. Viktminskning är väldigt bra.

Medicinering kan göras med olika typer av läkemedel, bland de vanligaste är:

 • Tiazid-baserat diuretikum eller tiaziddiuretikum, ett urindrivande läkemedel som också sänker blodtrycket
 • ACE-hämmare
 • Alfa-blockerare
 • Angiotensin II-antagonister
 • Betablockerare
 • Kalciumhämmare
 • Reninhämmare

Ofta kan det krävas en kombination av läkemedel för att sänka blodtrycket tillräckligt, då kan en ACE-hämmare, som enalapril, kombineras med en kalciumhämmare eller ett diuretikum.

Nästa steg för ökad trygghet

Öka din trygghet och kunskap genom att läsa om hur ACE-hämmaren enalapril kan behandla högt blodtryck och hur läkemedlet påverkar kroppen.