Enalapril comp

På den här sidan om enalapril comp finner du samlat information om läkemedlets funktion i kroppen, vilka läkemedel som finns, samt hur du får veta mer om biverkningar, användning och dosering. Allt detta ökar din kunskap och din trygghet och du slipper känna dig osäker och utlämnad.

Enalapril comp är en variant av läkemedel med enalapril. Det innehåller förutom enalapril även hydroklortiazid.

Enalapril är en ACE-hämmare som sänker blodtrycket. Hydroklortiazid är ett urindrivande medel som används för att det förstärker den blodtryckssänkande effekten. Hur ACE-hämmare  fungerar kan du läsa om här och hur hydroklortiazid fungerar och påverkar kroppen kan du läsa om här.

Vill du veta mer om enalapril comp biverkningar, läs under biverkningar.

Hur du får koll på vilka enalapril comp läkemedel det finns

Läkemedel med enalapril och hydroklortiazid kallas ofta enalapril comp (Renitec comp finns också), men de kan även heta Enalapril/Hydrochlorothiazide kombinerat med tillverkarens namn. Se listan nedan för alla läkemedel med enalapril och hydroklortiazid.

Enalapril comp används för att behandla högt blodtryck. Hur du ska använda läkemedlet och vad du ska tänka på innan du tar läkemedlet kan du läsa om här.

Det finns även läkemedel med bara enalapril, utan hydroklortiazid. Dessa kan förutom att användas mot högt blodtryck även användas mot hjärtsvikt. Läs mer under läkemedel för att se en lista över de läkemedlen.

Här är den aktuella listan med registrerade läkemedel med enalapril och hydroklortiazid som de verksamma ämnena.

Läkemedel med aktiv substans enalapril och hydroklortiazid (Enalapril comp)

 

För alla aktuella läkemedel med enalapril, se ävenlista på FASS – enalapril.

Här kan du få bättre koll på enalapril comp

Nu när du fått en överblick över de olika läkemedlen med enalapril och hydroklortiazid kan du välja ett av följande steg:

 

 Läs mer om användning av enalapril comp.