Enalapril dosering

När du läser den här sidan om enalapril dosering får du koll på hur stor dos av medicinen du kan ta. Att ta rätt dos är viktigt för att slippa oönskade effekter och särskilt viktigt är det ifall du får nedsatt njurfunktion.

Dosering av enalapril beror bl.a. på vilket sjukdomstillstånd som ska behandlas och din ålder. Följ alltid läkarens anvisningar för vilken enalapril-dos som du ska ha och hur du ska ta läkemedlet. Här följer de allmänna rekommendationerna för enalapril dosering för olika sjukdomstillstånd.

Enalapril dosering för högt blodtryck
För högt blodtryck ligger en vanligt startdos mellan 5 mg och 20 mg en gång dagligen. Vissa patienter kan behöva en lägre startdos.
[unordered_list style=”bullet”]

 • Vanlig underhållsdos är 20 mg en gång dagligen.
 • Maximal underhållsdos är 40 mg en gång dagligen.

[/unordered_list]

Enalapril dosering för hjärtsvikt
För hjärtsvikt ligger en vanligt startdos på 2,5 mg en gång dagligen. Sedan kan läkaren stegivs öka dosen tills en lämplig dos för dig har uppnåtts.
[unordered_list style=”bullet”]

 • Vanlig underhållsdos är 20 mg dagligen, som tas i en eller två doser.
 • Maximal underhållsdos är 40 mg dagligen, uppdelat på två doser.

[/unordered_list]

Enalapril dosering anpassas för nedsatt njurfunktion
Din dos kommer att behöva justeras beroende på hur väl dina njurar fungerar:
[unordered_list style=”bullet”]

 • måttligt nedsatt njurfunktion – 5 mg till 10 mg dagligen
 • kraftigt nedsatt njurfunktion – 2,5 mg dagligen
 • om du genomgår dialys – 2,5 mg dagligen. De dagar du inte genomgår dialys, kan din dos behöva justeras beroende på hur lågt ditt blodtryck är.

[/unordered_list]

Enalapril dosering anpassas ifall du är äldre
Din läkare bestämmer vilken dos du ska ta och baseras på hur bra dina njurar fungerar.

Enalapril dosering för barn
Erfarenhet av användning hos barn med högt blodtryck är begränsad. Om barnet kan svälja tabletter, beräknas dosen utifrån vikt och blodtryck. Vanlig startdos är:
[unordered_list style=”bullet”]

 • mellan 20 kg och 50 kg – 2,5 mg dagligen
 • mer än 50 kg – 5 mg dagligen.

[/unordered_list]

Dosen kan justeras beroende på barnets behov:
[unordered_list style=”bullet”]

 • maximal dos om 20 mg dagligen hos barn som väger mellan 20 kg och 50 kg
 • maximal dos om 40 mg dagligen hos barn som väger mer än 50 kg.

[/unordered_list]

Enalapril rekommenderas inte till nyfödda barn (de första veckorna efter födseln) eller till barn med njurbesvär.

Öka din trygghet kring enalapril

Nu när du har fått en översikt över enalapril dosering så kan du öka din trygghet kring läkemedlet genom att läsa vidare:

 1. Enalapril är en ACE-hämmare som bl.a. sänker blodtrycket, läs om hur det fungerar här.
 2. Enalapril används för att behandla olika sjukdomar, kolla in dem här.
 3. Enalapril finns även med hydroklortiazid i vissa läkemedel och kallas då enalapril comp, läs om det här.