Sjukdomar

Här får du koll på de sjukdomar som enalapril behandlar: högt blodtryck och hjärtsvikt. Genom att påverka det kroppsegna ämnet ACE sänker enalapril och enalapril comp blodtrycket. ACE står för angiotensin converting enzyme, eller angiotensin konverteringsenzym. För att veta mer om hur ACE-hämmare som enalapril fungerar läs mer under Funktion.

Läkemedel med enalapril finns i två varianter, antingen med enbart enalapril eller med enalapril tillsammans med hydroklortiazid (enalapril comp). Läkemedel med enbart enalapril används för att behandla högt blodtryck och hjärtsvikt medan läkemedel med både enalapril och hydroklortiazid används för att behandla enbart högt blodtryck.

Enalapril kan även skrivas ut för att behandla andra tillstånd.

Högt blodtryck

Högt blodtryck (hypertoni) är ett vanligt tillstånd för vuxna personer. Det ger inga allvarliga symptom, däremot ökar det risken för bl.a. stroke, hjärtinfark, hjärtsvikt och det leder till lägre medellivslängd. Högt blodtryck behandlas i första hand med livsstilsförändringar och i andra hand med medicinering.

Läs mer om högt blodtryck.

Hjärtsvikt

Hjärtsvikt innebär att hjärtat inte orkar pumpa ut tillräckligt med blod i kroppen. Det är ett tecken på att man har andra bakomliggande besvär. Hjärtsvikt ger obehagliga symptom. Genom medicinering med bl.a. ACE-hämmare ökar överlevnaden.

Läs mer om hjärtsvikt.