Användning

När du läser den här informationen om enalapril användning slipper du vara osäker på hur läkemedlet ska användas och du får kunskap att hantera det på rätt sätt. Du får också veta hur snabbt läkemedlet ger effekt i kroppen.

Enalapril tas antingen mot högt blodtryck eller mot hjärtsvikt. Enalapril kan också vara godkänt att tas för att behandla andra sjukdomar.

Enalapril sänker blodtrycket snabbt från det att man tagit medicinen, ofta redan efter en timme. Blodtryckssänkningen håller i sig under ett dygn ungefär. En del patienter kan behöva ta medicinen under flera veckor innan önskad effekt på blodtrycket nås. Enalapril sänker blodtrycket mindre effektivt hos svarta patienter.

Tar man medicinen mot hjärtsvikt kan det dröja flera veckor innan man märker av att enalapril ger någon förbättring. När man tar enalapril mot hjärtsvikt kan det minska behovet av sjukhusvård och kan för vissa leda till förlängd överlevnad. Dessutom när man tar enalapril vid hjärtsvikt minskar symptom som andnöd, trötthet efter lätt fysisk aktivitet såsom promenader eller svullnad av vrister och fötter.

Läkemedelsämnen i kroppen kan påverka njurarnas funktion, vilket kan ge effekten av minskad urin och avföring för äldre patienter liksom för patienter som har diabetes, högt blodtryck och hjärtsvikt.

Enalapril finns även med hydroklortiazid och kallas då ofta enalapril comp. Enalapril comp används mot högt blodtryck, men kan vara godkänt för att behandla andra sjukdomstillstånd också.

Vad du ska tänka på innan du tar läkemedlet

I vissa lägen ska du låta bli att ta enalapril eller enalapril comp. Och i vissa fall ska du vara försiktig med läkemedlet. Annars riskerar du att drabbas av allvarliga komplikationer. Läs om det under kontraindikationer enalapril och kontraindikationer enalapril comp.

Hur du ska ta läkemedlet för att få bästa effekt

Enalapril kan tas i samband med mat eller inte, det går bra vilket som. Många tycker att det är bra att ta läkemedlet med ett glas vatten för att underlätta att svälja ned det.

Du följer läkarens ordination för hur läkemedlet ska tas, ta inte fler tabletter än du blivit ordinerad. Sluta inte med enalapril utan att läkaren sagt att det är ok.

Vad du ska göra ifall du glömt att ta en tablett

Om du har glömt att ta en enalapril-tablett ska du hoppa över den missade dosen och ta nästa dos som vanligt. Ta aldrig dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Hur du ska dosera enalapril och enalapril comp

Hur stor dos du ska ta av läkemedlet enalapril beror på din ålder och vilken sjukdom som du behandlas för.

Läs om dosering av enalapril här och om dosering av enalapril comp här.

Nästa steg för att öka din kunskap

Så här kan du öka din säkerhet kring enalapril:

  1. För att undvika allvarliga komplikationer, ta del av kontraindikationer enalapril eller kontraindikationer enalapril comp
  2. Läs om hur enalapril ska doseras för din sjukdom och din ålder, dosering enalapril och dosering enalapril comp.
  3. Kolla in de olika sjukdomstillstånd som behandlas med enalapril.
  4. Läs om enalaprils funktion, så får du bättre koll på hur läkemedlet påverkar kroppen.