Enalapril comp dosering

När du läser den här sidan om enalapril comp dosering får du koll på hur stor dos av medicinen du kan ta. Att ta rätt dos är viktigt för att slippa oönskade effekter och särskilt viktigt är det ifall du får nedsatt njurfunktion.

Dosering av enalapril comp beror på olika faktorer. Följ alltid läkarens anvisningar för vilken enalapril comp-dos som du ska ha och hur du ska ta läkemedlet. Här följer de allmänna rekommendationerna för enalapril comp dosering.

Enalapril comp dosering för högt blodtryck

I normala fall ligger en dos på en tablett en gång dagligen.

Dosen kan justeras av läkare utifrån individuella behov. Det är särskilt viktigt om njurfunktionen påverkas.

Öka din trygghet kring enalapril comp

Enalapril comp är ett läkemedel med ämnet enalapril som är en ACE-hämmare, och med ämnet hydroklortiazid som är ett urindrivande medel. Tillsammans så ger de en blodtryckssänkande effekt i kroppen. Läs vidare så kan du öka din trygghet kring läkemedlet:

  1. Läs om ACE-hämmare här om du vill veta mer om hur det fungerar och påverkar kroppen.
  2. Läs om hydroklortiazid här för att få veta mer om de önskade och oönskade effekterna på kroppen.
  3. Det finns även enalapril-läkemedel utan hydroklortiazid, kolla listan här.