Linatil comp mite

Information om Linatil comp mite – receptbelagt läkemedel. Här får du information om Linatil comp mite biverkningar och kontraindikationer, hur man använder läkemedlet och hur det påverkar kroppen, så att du kan känna dig trygg med läkemedlet och veta hur det ska användas.

Hur du får kunskap om läkemedlets påverkan på kroppen

Linatil comp mite är ett kombinationsläkemedel (ACE-hämmare + diuretikum) som används för behandling av högt blodtryck. Det innehåller två aktiva ämnen enalapril och hydroklortiazid. Enalapril är en ACE-hämmare som motverkar blodtryckshöjning, och hydroklortiazid är ett diuretkum, ett vätskedrivande medel som sänker blodtrycket. Läs om hur det fungerar här.

Aktiv substans i läkemedlet är: Enalapril och Hydroklortiazid

Hur du vet vilka enalapril-läkemedel som finns

Det finns flera läkemedel med enalapril som aktiv substans. Fast i grunden är det bara ett fåtal läkemedel. Det är så att enalapril-läkemedel finns under flera olika namn, beroende på tillverkare, men med samma funktion och effekt. En del läkemedel med enalapril är utan hydroklortiazid. Se denna sida för mer information om olika läkemedel med enalapril.

Hur du vet vad som gäller för ditt läkemedel

Linatil comp mite är ett receptbelagt läkemedel. Det finns i följande former och doser:

  • Tablett 20 mg/6 mg

Tillverkare är Sandoz A/S.

Hur ska läkedlet användas och doseras? Läs mer om Linatil comp mite dosering, använding och kontraindikationer här.

Viktigt! Här finns information om Linatil comp mite biverkningar.

Hur du kan känna igen Linatil comp mite bara genom dess utseende

Linatil comp mite-tabletterna har följande utseende:

Linatil comp mite 20 mg/6 mg tablett: vit, oval, bikonvex tablett med brytskåra på en sida samt brytskåra och märkt ”EN20” på den andra sidan, 10.8×5.3 mm.

Hur du får mer kunskap med några klick

Här är stegen för dig så att du får mer koll på läkemedlet och kan känna dig tryggare med det:

Steg 1. Läs om hur läkemedlet ska användas och doseras här, där du även hittar svar om när man ska vara försiktig med läkemedlet eller t.o.m. undvika det.

Steg 2. Läs om enalaprils funktion för att förstå hur det påverkar kroppen.

Steg 3. Läs om biverkningar här så att du slipper drabbas av oväntade besvär.

 Läs vidare om läkemedlets användning nu.