Enalapril biverkningar

Om du här läser om enalapril biverkningar får du reda på hur läkemedlet påverkar din kropp. Då slipper du känna dig osäker och fundera på vilka risker det finns för dig att ta läkemedlet.

Enalapril är en ACE-hämmare, ett läkemedel som påverkar blodkärlen så att blodtrycket minskar. Vill du vet mer om hur det fungerar läs här. Eftersom läkemedlet sänker blodtrycket kan man känna av yrsel när man reser sig hastigt, särskilt i början av behandlingen.

Andra vanliga enalapril biverkningar är huvudvärk, trötthet, depression, andnöd och dimsyn. En del får diarré eller buksmärta.

Får du torrhosta kan du byta läkemedel

Ihållande torrhosta är en vanlig biverkning av enalapril. Torrhosta får man först efter att ha använt läkemedlet en tid. Forskare tror att torrhosta kan hänga ihop med ökningen av ett ämne som heter bradykinin som ACE-hämmare ger, fast en del är tveksamma till den kopplingen. Får man torrhosta av enalapril så får man vanligen byta medicin till en angiotensin II antagonist, vilket är en annan typ av läkemedel mot högt blodtryck och hjärtsvikt.

Enalapril biverkningar: Hjärtat

Bland vanliga enalapril biverkningar finns förändringar i hjärtrytmen, hjärtklappning, kärlkramp och bröstsmärta.

ACE-hämmare som enalapril orsakar en ökad halt av kalium i blodet, vilket kallas hyperkalemi. Har man väldigt hög halt av kalium i blodet kan det påverka hjärtrytmen och ge upphov till kammarflimmer och i värsta fall död. Hyperkalemi påverkar hjärtcellen så att den aktiveras för lätt, vilket kallas att retbarheten ökar. När retbarheten ökar behövs en mindre signal för att hjärtcellen ska aktiveras, och det kan då ge hjärtflimmer.

Enalapril biverkningar: Svullnader

Svullnader tillhör enalapril biverkningar. En del patienter utvecklar angioödem, svullnader i huden, t.ex. svullnader av läppar, ögonlock, ansikte, tunga eller svalg. Om man får buksmärtor när man tar ACE-hämmare kan det vara så att tarmens slemhinnor har svullnat. Får man svårt att andas eller svälja, eller man får buksmärtor eller klåda i ögonen eller på läpparna kontaktar man läkare och slutar ta läkemedlet.

Enalapril påverkar njurarna

Försämrad njurfunktion är en typisk biverkning för enalapril och andra ACE-hämmare. Anledningen till det är okänd. En förklaring skulle kunna vara att trycket i njurarna minskar med ACE-hämmare och det då minskar njurarnas effekt.

Enalapril graviditet och amning

Om man är gravid eller försöker bli gravid ska man inte ta enalapril. När gravida tagit ACE-hämmare under de första tre månaderna av graviditeten har det gett upphov till dödfödslar och spädbarnsdöd, och barn har fötts med missbildningar. Exempel på fosterskador när gravida tagit ACE-hämmare under sista tredjedelen av graviditeten är t.ex. lågt blodtryck, nedsatt njurfunktion, att fostret växt för lite, att lungorna inte utvecklats ordentligt, och fel på hjärtklaffen.

Läkemedlet förs över i bröstmjölken och hur det påverkar barnet är inte helt klart. Det innebär att man ska undvika att använda läkemedlet vid amning.

Rapportera enalapril biverkningar

Drabbas man av biverkning, även om man är osäker på om det verkligen är en biverkning, kan man rapportera det här:

http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Biverkningar/Rapportera-biverkningar-/

Läs vidare för att öka din trygghet

Här har du fått en övergripande kunskap om hur enalapril kan påverka kroppen på icke önskade sätt, om enalapril biverkningar. Du kan läsa vidare för att öka din trygghet: särskilt viktigt är det att veta när du ska undvika att ta enalapril eller när du ska vara försiktigt med läkemedlet. Det läser du om under kontraindikationer enalapril.

Enalapril kombineras även med hydroklortiazid i vissa läkemedel under namnet enalapril comp. Hur hydroklortiazid påverkar kroppen och vilka biverkningar just detta ämne ger kan du läsa om under hydroklortiazid.

För att se den fulla listan över vanliga och mindre vanliga enalapril biverkningar, se listade biverkningar enalapril.

För att se den fulla listan över vanliga och mindre vanliga biverkningar enalapril comp (enalapril med hydroklortiazid), se listade biverkningar enalapril comp.

1 svar på ”Enalapril biverkningar”

  1. Hej Började med 5 mg Enalapril 12 dagar nu fått 10 mg ,passar denna medicin ihop med trajenta,proparvan oxacand imovane.tacksam för svar.

Lämna en kommentar