Linatil comp

Här hittar du information om Linatil comp från läkemedelsföretaget Sandoz.

Se även Linatil comp mite.

Linatil comp är ett så kallat generiskt läkemedel innehållande enalapril som sin huvudsakliga verksamma substans. Dessa tabletter innehåller förutom enalapril, 20 mg, även hydroklortiazid, 12,5 mg per tablett.

Tabletterna är märkta med EH på ena sidan. På andra sidan finns en brytskåra för att enkelt kunna dela tabletten i två lika delar. Själva tabletten är oval till formen, vit till färgen och bikonvex. Tabletterna är cirka 1 cm långa och 0,5 cm breda. Se bilder nedan.

Linatil comp är ett blodtryckssänkande läkemedel som föreskrivs vid högt blodtryck, en så kallad ACE-hämmare.

linatil comp 1

linatil comp 2

linatil comp 3

linatil comp 4

linatil comp blister 3

linatil comp blister 4

linatil comp tablett bryt

linatil comp tablett EH

Linatil comp har under 2015 blivit en relativt vanlig ersättare till andra läkemedel med enalapril.