Enalapril Krka

Information om Enalapril Krka – receptbelagt läkemedel. Här får du information om Enalapril Krka biverkningar och kontraindikationer, hur man använder läkemedlet och hur det påverkar kroppen, så att du kan känna dig trygg med läkemedlet och veta hur det ska användas.

Hur du får kunskap om läkemedlets påverkan på kroppen

Enalapril Krka är ett kärlvidgande läkemedel, en s.k. ACE-hämmare, som används mot högt blodtryck och hjärtsvikt. Genom att Enalapril Krka vidgar kärlen så sjunker blodtrycket. Läs om hur det fungerar här.

Aktiv substans i läkemedlet är: Enalapril

Hur du vet vilka enalapril-läkemedel som finns

Det finns flera läkemedel med enalapril som aktiv substans. Fast i grunden är det bara ett fåtal läkemedel. Det är så att enalapril-läkemedel finns under flera olika namn, beroende på tillverkare, men med samma funktion och effekt. En del läkemedel med enalapril har också ett annat ämne tillsatt; hydroklortiazid. Hydroklortiazid är ett urindrivande medel som används för att det förstärker den blodtryckssänkande effekten. Se denna sida för mer information om olika läkemedel med enalapril.

Hur du vet vad som gäller för ditt läkemedel

Enalapril Krka är ett receptbelagt läkemedel. Det finns i följande former och doser:

  • Tabletter 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg

Tillverkare är Krka Sverige AB.

Hur ska läkedlet användas och doseras? Läs mer om Enalapril Krka dosering, använding och kontraindikationer här.

Viktigt! Här finns information om Enalapril Krka biverkningar.

Hur du kan känna igen Enalapril Krka bara genom dess utseende

Enalapril Krka-tabletterna har olika utseende beroende på styrka:

Enalapril Krka 2,5 mg tablett: Rund, vit tablett med fasade kanter och en diameter på 6 mm.

Enalapril Krka 5 mg tablett: Rund, vit tablett med fasade kanter och brytskåra på den ena sidan.

Enalapril Krka 10 mg tablett: Rund, rödbrun tablett med fasade kanter och brytskåra på den ena sidan.

Enalapril Krka 20 mg tablett: Rund, ljust orange tablett med fasade kanter och brytskåra på den ena sidan.

Hur du får mer kunskap med några klick

Här är stegen för dig så att du får mer koll på läkemedlet och kan känna dig tryggare med det:

Steg 1. Läs om hur läkemedlet ska användas och doseras här, där du även hittar svar om när man ska vara försiktig med läkemedlet eller t.o.m. undvika det.

Steg 2. Läs om enalaprils funktion för att förstå hur det påverkar kroppen.

Steg 3. Läs om biverkningar här så att du slipper drabbas av oväntade besvär.

 Läs vidare om läkemedlets användning nu.