Hjärtsvikt

Här kan du finna information om hjärtsvikt, vilket ger dig svar på varför man får hjärtsvikt och vad det kan leda till, hur man vet om man har det och vad man ska göra om man fått det.

Hjärtsvikt är ett tillstånd där hjärtats förmåga att pumpa ut blod i kroppen inte är tillräckligt för att ge organen och lungorna nödvändig blodtillförsel.

När man drabbas av hjärtsvikt är det ett tecken på att andra problem finns, orsaker till hjärtsvikt är bl.a. hjärtinfarkt, högt blodtryck och hjärtmuskelsjukdom.

Hur du vet om du har hjärtsvikt

Det är genom symptomen som man märker av att något är fel med kroppen. Hjärtsvikt ger olika symptom beroende på om det är vänstersidig eller högersidig hjärtsvikt. Den vänstersidiga påverkar blodet ut till lungorna och övriga kroppen, medan den högersidiga påverkar blodflödet tillbaka till hjärtat.

Symptom för vänstersidig hjärtsvikt är t.ex:

 • Trötthet och andfåddhet vid fysisk ansträngning och t.o.m. vid vila
 • Yrsel
 • Kalla ben och armar vid vila
 • Förvirring

Symptom vid högersidig hjärtsvikt är t.ex:

 • Svullna fötter och vrister när man går och står mycket
 • Kissa ofta på natten
 • Uppsvullen mage då vätska samlas i bukhålan
 • Problem med levern

Diagnosen för hjärtsvikt ställs genom att ta EKG och blodtester.

Vad du ska göra om du har hjärtsvikt

Om du har hjärtsvikt så är det i två saker du kan göra:

 • Livsstilsförändringar
 • Medicinering

Ofta gör man båda två.

Livsstilsförändringar handlar om att se över och kanske göra förändringar i kosten, det handlar om att minska sitt saltintag, att göra lättare motion och att sluta röka om man gör det. Viktminskning kan behövas i vissa fall.

För medicinering finns det olika typer av läkemedel, bland de vanligaste är:

 • Angiotensin-påverkande ämnen som ACE-hämmare (som t.ex. enalapril) och angiotensin II-antagonister
 • Diuretika, vätskedrivande läkemedel
 • Betablockerare
 • Aldosteron antagonister
 • Vasodilatorer, kärlvidgande läkemedel

Det är särskilt ACE-hämmare, betablockerare och aldosteron antagonister som ger bättre överlevnad.

Nästa steg för ökad trygghet

Öka din trygghet och kunskap genom att läsa om hur ACE-hämmaren enalapril kan behandla hjärtsvikt och hur läkemedlet påverkar kroppen.