Hem – Enalapril

På denna site om enalapril hittar du information så att du kan få kunskap om hur läkemedlet fungerar, hur kroppen påverkas av det och biverkningar som kan uppstå. Det gör att du får ökad trygghet och slipper vara utlämnad och osäker.

Hur du får koll på läkemedlet

Enalapril tillhör en grupp läkemedel som kallas ACE-hämmare, som vidgar blodkärlen. Det används för att behandla högt blodtryck och hjärtsvikt. Läs mer under sjukdomar.

Läkemedlet finns under flera namn, antingen under namnet Renitec (tillverkare är Merck Sharp & Dohme AB) eller under substansnamnet kombinerat med tillverkarens namn som t.ex. Enalapril Mylan eller Enalapril Actavis.

Enalapril Actavis
Enalapril Actavis

En del läkemedel innehåller inte bara enalapril utan även ämnet hydroklortiazid som är ett diuretikum (urindrivande medel) vilket ytterligare sänker blodtrycket. Då kallas läkemedlet Enalapril comp, Renitec comp, Enalapril/Hydrochlorothiazide eller Synerpril.

På sidan läkemedel kan du läsa mer om läkemedlen med enalapril och där hittar du även en lista över alla läkemedel med enalapril.

Hur du får koll på hur enalapril ska användas

Under användning hittar du enkelt information om:

  • Hur du ska ta läkemedlet
  • Vad du ska tänka på innan du tar läkemedlet
  • Hur läkemedlet doseras för olika sjukdomar

Hur du får koll på hur enalapril påverkar kroppen

Enalapril är en ACE-hämmare som hämmar kroppens ämne ACE. På det sättet påverkas ett ämne som heter angiotensin i kroppen, så att blodkärlen hindras från att dras samman. Det får till följd att blodtrycket sjunker. Läs mer om hur enalapril fungerar och påverkar kroppen här.

I och med att enalapril påverkar kroppens egna ämnen så får det även andra effekter på kroppen än just de man önskar, och dessa kallas då biverkningar. Läs mer om det under biverkningar.

Nu kan du öka din trygghet

Ta del av den information som finns på den här siten och du kommer att känna dig trygg med dina val kring läkemedlet och slippa känna dig osäker och utlämnad.

  1. Börja med att läsa om de olika läkemedel som finns med enalapril.
  2. Läs på hur det ska användas.
  3. Sedan kan du sätta dig in i enalaprils funktion på kroppen och biverkningarna.

Kontakta oss här, läs vår sekretesspolicy här.